LIDINGÖ TRÅDGILLE

Lidingö Trådgille är

en kunskaps-och kulturförmedlare inom textilområdet,

Vi visar på tradition och arbetsglädje.

Allt av hög kvalitet

Vi verkar för att vara en förbindelsetråd mellan

textilt verkande Lidingöbor

samt mellan Lidingöbor och den textila omvärlden.

Våra samlingar, tre gånger per termin,

hålls oftast i Lidingö Hembygdsmuseum,

som ligger centralt på Lidingö.

Då erbjuds framför allt föredrag.

Träffarna börjar alltid med en timmes Mingel

då vi äter och dricker något smått och gott till

självkostnadspris

och får tillfälle till samtal och gemenskap.

därpå följer t.ex föredrag, bildvisning,

mannekänguppvisning- beroende på kvällens tema.

En gång per år försöker vi besöka en aktuell utställning

i Stockholm.

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång